Turun Pansioon Oma Lääkärisi -asema

Turun kaupunki on valinnut Mehiläisen tuottamaan Pansio-Pernon terveysaseman avoterveydenhuollon palvelut 1.8.2016 alkaen. Mehiläinen tuo aseman toimintaan hyvään hoidon saatavuuteen ja vaikuttavuuteen nojaavan Oma Lääkärisi -toimintamallin.

Terveysaseman avoterveydenhuollon palvelut kilpailutettiin kolmen vuoden sopimuskauden ajaksi kiinteällä hinnalla ja tuottajia vertailtiin laadullisin kriteerein. Pansio-Pernon asema on valinnanvapauden piirissä ja palveluita tarjotaan alueella asuville tai aseman hoitopaikakseen muuten valitseville henkilöille. Sopimuskauden alkaessa aseman väestöpohja on n. 6300 henkilöä.

”Olemme erittäin iloisia, että Turun kaupunki luottaa jatkossakin Mehiläiseen ja pääsemme tuomaan menestyksekkään Oma Lääkärisi -toimintamallin Turkuun. Hoidon erinomaiset vaikuttavuustulokset, hyvä palvelun saatavuus sekä kustannustehokkuus johtivat Mehiläisen valintaan kilpailutuksessa. Pansion seudun asukkaille valinta turvaa laadukkaat ja saavutettavat paikalliset terveyspalvelut jatkossakin. Oma Lääkärisi -toimintamalli valmentaa myös niin kuntia kuin palvelun käyttäjiäkin valinnanvapauden maailmaan”, toteaa Mehiläisen palvelujohtaja Lasse Männistö.