Keuhkoahtaumataudin ja astman määräaikaistarkastus

Keuhkoahtaumataudin eli COPD:n ja astman hoito vaatii ajoittain arviointia.

Astma ja COPD eli keuhkoahtaumatauti ovat yleisiä pitkäaikaisia keuhkosairauksia. Niiden hoidossa säännöllinen liikunta, tupakoimattomuus ja lääkehoidon omasäätelyn osaaminen ovat avainasemassa. Potilasjärjestöt, kuten Hengitysliitto ja Allergia- ja astmaliitto, voivat myös olla apuna.

Pitkäaikaisten hengityselinsairauksien hoitotasapainon arviointi määräajoin on tärkeää. Arviointi pyritään tekemään vuosittain reseptinuusinnan yhteydessä. Oma Lääkärisi -asemilla toivotaan potilaan soittavan, kun reseptin uusinta on ajankohtaista. Hoitaja kartoittaa puhelimitse voinnin. Jos asiat ovat kunnossa, pyydetään lääkäriltä sähköinen resepti. Tarvittaessa varataan aika keuhkohoitajan vastaanotolle tarkempaan kartoitukseen. Ennen vastaanottoa pyydetään yleensä potilasta tekemään puhallusseuranta kotona (PEF-seuranta ja sähköinen PEF-seuranta). Vastaanotolla mm. kartoitetaan lääkehoidon omasäätelyn hallinta, tarkistetaan lääkkeenottotekniikka, kuunnellaan keuhkot, mitataan hapettuminen sormenpäämittarilla ja tehdään puhallustestit. Hoitaja ohjeistaa elintapoihin, jotka tukevat pitkäaikaisten hengitystiesairauksien hoitoa. Tarvittaessa hoitaja pyytää lääkäriltä neuvoja hoidon muuttamiseksi tai varataan aika myös lääkärin vastaanotolle.