Neuvolapalvelut

Äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvolapalvelut

Äitiysneuvola tarjoaa seurantaa ja ohjeistusta raskauden aikana sekä tukea vanhemmuuteen kasvussa. Terveydenhoitajan ja lääkärin määräaikaiskäynneillä seurataan raskauden kulkua, äidin vointia ja keskustellaan perheen kanssa heitä askarruttavista sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä määräaikaiskäynnein. Samalla tuetaan perheiden terveyttä ja hyvinvointia ja annetaan neuvoja lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa.

Perheneuvola tarjoaa tukea ja ohjausta perheille, joissa on 0-12-vuotiaita lapsia. Perheneuvolaan voi olla yhteydessä jos esimerkiksi kokee omat voimavaransa riittämättömiksi, on huolissaan lapsen käyttäytymisestä tai perheessä on huolta tai surua.