Määräaikaistarkastus eli vuosikontrolli

Pitkäaikaissairautesi tilanne tarkistetaan määräaikaistarkastuksessa.

Pitkäaikaissairauksia ovat esimerkiksi diabetes, verenpainetauti, sepelvaltimotauti, COPD, astma, reuma ja syöpäsairaudet.

Pitkäaikaissairauksien hoidon painopiste on omahoidossa – potilashan hoitaa itse itseään 8760 tuntia vuodessa, mutta tapaa terveydenhuollon ammattilaista vain enintään muutaman tunnin vuosittain. Useimmissa pitkäaikaissairauksien hoidossa ja ehkäisyssä tärkeintä on terveelliset elintavat – oikeanlainen ravinto, riittävä liikkuminen, tupakoimattomuus, riittävä lepo sekä mielenterveyden ylläpito eri keinoin. Terveydenhuollon ammattilainen voi olla apuna näiden omahoitokeinojen ohjauksessa. Joihinkin sairauksiin liittyy erilaisia mittaamisia – painon, verensokerin, verenpaineen tai PEF-puhallusten tekoa. Kaikki nämä voidaan toteuttaa kotona tai terveysaseman omahoitopisteellä. Varsinaisia laboratoriokokeita tai kuvantamisia tarvitaan harvemmin ja niiden seurantaväli määritellään aina yksilöllisesti.

Pitkäaikaissairauden seuranta perustuu aina hoitosuunnitelmaan. Pyrimme siihen, että jokaisella potilaalla olisi hänen kanssaan yhdessä tehty hoitosuunnitelma, joka on myös potilaan käytettävissä sähköisesti Kannassa tai paperisena. Mikäli Sinulla ei vielä tällaista ole, pyydä ajanvarauksen yhteydessä, että seuraavalla tapaamiskerralla sellainen tehdään. Hoitosuunnitelmassa ilmenee seurattavat sairaudet, haasteet, tavoitteet, potilaan omahoidon suunnitelma ja tavoitteet sekä ammattilaisten tehtävät. Siitä ilmenee myös seuraavan käynnin ajankohta ja yhteyshenkilö, mikäli kysyttävää ilmenee ennen seuraavaa tapaamisajankohtaa.

Hyvän hoidon mahdollistaa hyvä omahoito ja sen kirjaaminen. Terveydenhuollon ammattilainenkaan ei ole selvännäkijä. Jotta voimme arvioida terveyttäsi, tarvitsemme omahoidon tuloksia. Täytä aina ennen vastaanotolle tuloa omahoitolomake. Sairauskohtaisesti tarvitaan muutakin seurantaa, katso tarkemmin alla. Muista, että olemme auttamassa Sinua hoitamaan itseäsi, joten yhteistyö ja avoimuus ovat hoitosuhteen lähtökohdat.

Pitkäaikaissairauksien seurantakäynnit tapahtuvat terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolla. Mikäli hoidossa ilmenee sellaisia haasteita, joissa tarvitaan lääkärin apua, konsultoi hoitaja lääkäriä tai varataan aika lääkärin vastaanotolle.

Diabetes

On erittäin tärkeää, että valmistaudut hyvin vastaanotolle. Ota mukaan sokeriseurantavihko, jos Sinulla sellainen on. Tee edellisellä viikolla tihennetysti mittauksia, erityisesti ns. parimittauksia, eli arvo ennen ateriaa ja 2 tuntia aterian jälkeen. Täytä Omahoitolomake. Merkitse lomakkeen lääkelistaan kaikki käyttämäsi lääkkeet sekä luontaistuotteet. Tee Verenpaineen seuranta  viikon ajan ja DIABEETIKON ATERIAPARIMITTAUS ainakin 5 päivältä. Punnitse itsesi  kotona tai terveysaseman omahoitopisteellä. Mieti jo etukäteen, mitä sairauteesi liittyviä haasteita ja toiveita haluat ottaa esille vastaanotolla. Vastaanotolla arvioidaan vointi, sokeritasapaino, rasva-arvot, verenpainetaso, munuaisten toiminta, jalkojen kunto, pistospaikat, painon kehitys, elintavat ja toimintakyky. Tarkistetaan myös, että silmänpohjakuvaukset tehdään sovitusti ja että lääkkeisiin on erityiskorvaus, mikäli Kelan kriteerit täyttyvät. Täytä Diabeetikon Oma Suunnitelma ennen vastaanottoa.

Sydän- ja verisuonisairaudet, kuten verenpainetauti, sepelvaltimotauti, pitkäaikaiset rytmihäiriöt, aivoverenkiertohäiriöt

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat laaja kirjo sairauksia, joissa tärkeimmät elimemme, aivot ja sydän, ovat uhattuna. Niiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä  elintavat ovat etusijalla. Sepelvaltimotautitapauksista ainakin 80% olisi ehkäistävissä terveellisin elintavoin liikkumalla, lopettamalla tupakointi ja syömällä terveellisemmin. Taudit ovat usein oireettomia, kunnes jotain äkillistä, kuten sydän- tai aivoinfarkti, tapahtuu. Äkillinen sairastuminen muuttaa usein elämää oleellisesti. Vertaistukea voit löytää Sydänliitosta.

Vastaanotolle valmistaudutaan täyttämällä Omahoitolomake lääkelistoineen ja Verenpaineen seuranta. Punnitse itsesi  kotona tai terveysaseman omahoitopisteellä. Mieti jo etukäteen, mitä sairauteesi liittyviä haasteita ja toiveita haluat ottaa esille vastaanotolla. Vastaanotolla arvioidaan vointi, rasva-arvot, verenpaine- ja syketaso, painon kehitys, elintavat ja toimintakyky. Mikäli käytössäsi on Marevan-verenohennuslääkitys, voidaan keskustella sen vaihtoehdoista.

Keuhkosairaudet

Astma ja COPD eli keuhkoahtaumatauti ovat yleisiä pitkäaikaisia keuhkosairauksia. Niiden hoidossa säännöllinen liikunta, tupakoimattomuus ja lääkehoidon omasäätelyn osaaminen ovat avainasemassa. Potilasjärjestöt, kuten Hengitysliitto ja Allergia- ja astmaliitto, voivat myös olla apuna.

Pitkäaikaisten hengityselinsairauksien hoitotasapainon arviointi määräajoin on tärkeää. Arviointi pyritään tekemään vuosittain reseptinuusinnan yhteydessä. Oma Lääkärisi -asemilla toivotaan potilaan soittavan, kun reseptin uusinta on ajankohtaista. Hoitaja kartoittaa puhelimitse voinnin. Jos asiat ovat kunnossa, pyydetään lääkäriltä sähköinen resepti. Tarvittaessa varataan aika keuhkohoitajan vastaanotolle tarkempaan kartoitukseen. Ennen vastaanottoa pyydetään yleensä potilasta tekemään puhallusseuranta kotona (PEF-seuranta ja sähköinen PEF-seuranta). Punnitse itsesi  kotona tai terveysaseman omahoitopisteelläVastaanotolla mm. kartoitetaan lääkehoidon omasäätelyn hallinta, tarkistetaan lääkkeenottotekniikka, kuunnellaan keuhkot, mitataan hapettuminen sormenpäämittarilla ja tehdään puhallustestit. Hoitaja ohjeistaa lääkityksen säätelyyn ja elintapoihin, jotka tukevat pitkäaikaisten hengitystiesairauksien hoitoa.

Reumasairaudet

Reumasairauksien hoidossa käytetään lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa verisolujen muodostumiseen, maksaan tai munuaisiin. Lääkitys aloitetaan esikoissairaanhoidossa, mutta sitä seurataan usein perusterveydenhuollossa. Ohjeet laboratoriokoeseurannasta tulevat yleensä erikoissairaanhoidosta. Kun reumasairautesi jatkoseuranta siirtyy terveysasemalle, ota meihin yhteyttä, niin teemme hoitosuunnitelman ja ohjelmoimme erikoissairaanhoidon määrittelemät seurannat meidän järjestelmäämme.

Syöpäseurannat

Syöpäsairauksien hoitosuunnitelma tehdään aina erikoissairaanhoidossa. Kun syöpäsi jatkoseuranta siirtyy terveysasemalle, ota meihin yhteyttä, niin teemme hoitosuunnitelman ja ohjelmoimme erikoissairaanhoidon määrittelemät seurannat meidän järjestelmäämme.