Oma Lääkärisi Åbo

Oma Lääkärisi är offentlig hälso- och sjukvård i toppklass på patientens villkor.

Individuell hälso- och sjukvård

Vi inledde vår verksamhet på Pansio-Perno hälsostation år 2012, och från hösten 2016 har vi varit verksamma under namnet Oma Lääkärisi Pansio. Vi producerar skötar- och läkarmottagningstjänster för vårt områdes invånare. Vem som helst som bor i Finland kan registrera sig som kund hos oss.