Brådskande vård

Brådskande vård dagtid

Den egna hälsostationen är den primära vårdplatsen vid alla sjukdomsfall. Oma Lääkärisi-stationen i Pansio är öppen från måndag till fredag klockan 8.00-16.00 och tidsbokningsnummer 02-2661031 betjänar kunder klockan 8.00-15.30.

Brådskande jourärenden är bl.a. sår som kräver sömnad, olyckor som kräver vård, infektioner med hög feber, besvärliga hudutslag m.m.
Vi önskar telefontidsbokning i varje situation.

 

Kvälls- och nattetid samt under veckoslutet

Under kvällar, nätter och veckoslut är hälsostationerna stängda. Då ska man i brådskande sjukdomsfall ta kontakt direkt med jouren. På jouren sköts också arbetsolyckor, trafikolyckor och skololyckor. Numret till telefonrådgivningen på Åboregionens samjour är 02-313 8800.

Ring alltid till nödnummer 112 i brådskande nödsituationer när det är frågan om till exempel plötsligt sjukanfall, medvetslöshet eller livsfara.