Fysioterapi

Den viktigaste vårdformen för besvär i stöd- och rörelseorgan

Fysioterapi är den viktigaste vårdformen för besvär i stöd- och rörelseorganen. I fysioterapin bedöms rehabiliteringsklientens situation och man ger handledning och övningar både som individualterapi och i grupp. I fysioterapi ges inte massage utan stöds patientens självständiga rehabilitering.