Gruppverksamhet

I grupperna får du stöd för egenvård av din sjukdom.

Grupperna på hälsostationerna stöder egenvården och ger en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter. I diskussionerna går man igenom saker som har med egenvård att göra. Grupperna är avgiftsfria.