Hjälpmedelstjänster

Hjälpmedel för en fungerande vardag

Hjälpmedelsenheter erbjuder hjälpmedel till kunder vars funktionsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom, skada eller ålder. I tjänsten ingår bedömning av hjälpmedlet, anpassning och anskaffning av hjälpmedlet, handledning i och uppföljning av dess användning samt underhåll och reparation av hjälpmedlet. Tjänsterna är avgiftsfria.

Hjälpmedelsenheten lånar ut de vanligaste hjälpmedlen, t.ex. kryckor och toastolsförhöjningar, för kortare eller längre tider.  Individuella hjälpmedel såsom aktiva rullstolar och personlyftar anskaffas och lånas ut på basis av en mer omfattande bedömning.