Laboratorietjänster

Laboratorieundersökningar ordineras av skötare eller läkare

För tagning av laboratorieprov behöver du en remiss från skötare eller läkare. Om du har en sjukdom eller medicinering som kräver återkommande laboratorieuppföljning, kan du be om en långtidsremiss, då man med samma remiss kan ta samma prov upprepade gånger. På våra laboratorier gör vi inte laboratorieundersökningar med remiss från privata läkarstationer. Om du har fått remiss till undersökningar från en privat läkarstation och vill fortsätta vården inom den offentliga hälso- och sjukvården, kan du bli kund hos oss, varvid vi bedömer behovet av laboratorieundersökningar.

Dina laboratoriesvar ser du också på Kanta-tjänsten.

Vissa laboratorieprov förutsätter förberedelser som fasta, uppehåll med läkemedel m.m. Mer information finns i Huslabs patientinstruktioner.