Mentalvårds- och missbrukarvårdstjänster

Våga söka hjälp!

Största delen av mentalvårdens och missbrukarvårdens tjänster produceras centraliserat, dvs. utanför hälsostationerna. I många kommuner finns en mentalvårdsbyrå där man får hjälp. Också hälsostationen hjälper för sin egen del.

Det viktigaste är att du tar kontakt med någon instans, om du behöver stöd i mentalvårds- eller rusmedelsfrågor. Ring till din egen kommuns mentalvårdsbyrå eller A-klinik eller till din egen hälsostation – huvudsaken är att du inte blir ensam med problemet!


Länkar:

Psykporten för vuxna: kunskap, tester och egenvårdsguider
Psykporten för unga: kunskap, tester och egenvårdsguider
Psykporten för barn: oronavigator, råd och hjälp för barn och deras föräldrar
Nätterapier (du behöver en läkarremiss för nätterapi)
Droglänken: information om droger och beroende