Periodisk undersökning av kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma

Vården av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma kräver periodvis bedömning.

Astma och KOL, dvs. kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är vanliga kroniska lungsjukdomar. I deras vård spelar regelbunden motion, icke-rökning och kunskaper om egen reglering av läkemedelsbehandlingen en nyckelroll. Patientorganisationer, t.ex. Andningsförbundet och Allergi- och astmaförbundet, kan också vara till hjälp.

I kroniska andningssjukdomar är det viktigt att bedöma vårdbalansen med jämna mellanrum. Man syftar till att bedömningen görs årligen i samband med receptförnyelsen. På Oma Lääkärisi-stationer önskar man att patienten ringer när det blir aktuellt att förnya recept. Skötaren kartlägger hälsotillståndet per telefon. Om allt är som det ska, ber man läkaren om ett elektroniskt recept. Vid behov bokas tid till lungskötarens mottagning för noggrannare kartläggning. Före mottagningen bes patienten vanligtvis att göra blåsningsuppföljning (PEF-uppföljning och elektronisk PEF-uppföljning) hemma hos sig. På mottagningen bl.a. kartläggs hur bra patienten kan reglera sin läkemedelsbehandling, kontrolleras tekniken för läkemedelstagning, lyssnas på lungorna, mäts oxidation med fingertoppsmätare och görs blåsningstesterna. Skötaren ger instruktioner om levnadsvanor som stöder vården av kroniska luftvägssjukdomar. Vid behov ber skötaren läkaren om råd om hur vården ska ändras eller man bokar tid till läkarmottagningen.