Prislista över tjänster

Våra tjänstepriser är de samma som i den kommunalt producerade hälso- och sjukvården.

Våra tjänstepriser är de samma som i den kommunalt producerade hälso- och sjukvården. Varje kommun beslutar självständigt årligen om kundavgifternas storlek.