Rådgivningstjänster

Rådgivningstjänster för mödravård, barnavård och prevention

Rådgivningsbyrån för mödravård erbjuder uppföljning och instruktioner under graviditeten samt stöd för att växa upp till föräldraskap. Under hälsovårdarens och läkarens periodiska besök följer man upp graviditetsprocessen, moderns välbefinnande och pratar med familjen om saker som de förundrar sig över eller som har med hälsa och välbefinnade att göra.

På rådgivningsbyrån för barnavård följer man upp barnets tillväxt och utveckling med periodiska besök. Samtidigt stöder man familjernas hälsa och välbefinnade och ger råd om barnets vård och uppfostran.

Familjerådgivningsbyrån ger stöd och handledning till familjer med 0-12 år gamla barn. Man kan ta kontakt med familjerådgivningsbyrån om man känner att ens egna resurser inte räcker till, är orolig över barnets beteende eller om det finns bekymmer eller sorg i familjen.