Recept

Vi använder elektroniska recept (eRecept).

Hur fungerar ett elektroniskt recept?

Ett elektroniskt recept är en läkemedelsordination som läkaren skriver och undertecknar elektroniskt. Ett elektroniskt recept sparas i den nationella Receptcentralen som underhålls av FPA. Med receptet får du en patientinstruktion om de ordinerade läkemedlen på papper. I instruktionen finns de ordinerade läkemedlens namn och doseringsinstruktioner. De ordinerade läkemedlen kan hämtas på vilket apotek som helst. På apoteket måste man ha med sig patientinstruktionen och FPA-kortet. Du behöver ditt FPA-kort också för att få sjukförsäkringsersättning för dina läkemedel.

”Receptet kan inte längre försvinna. Även om du har tappar bort patientinstruktionen, ser man i det elektroniska systemet på apoteket vilka läkemedel som ordinerats för dig”

Oavsett vilken läkare du besöker kan vårdpersonalen se din samlade medicinering med ditt samtycke. På det viset kan ordinering av överlappande läkemedel och skadlig interaktion undvikas. Ytterligare information om e-recept finns på www.kanta.fi. Du kommer åt dina egna receptuppgifter i Kanta-arkivet med dina bankkoder, ett elektroniskt id-kort eller ett mobilcertifikat.

Förnyelse av recept

Du kan göra en förnyelsebegäran av receptet via Kanta-arkivet eller apoteket, om det har gått under 16 månader sedan receptet skrevs eller förnyades. Vi förnyar recepten på hälsostationerna inom 8 vardagar. Du kan också be om förnyelse av receptet via telefontidsbokning eller skötarens mottagning.