Skötarmottagningar

Våra skötare är högt utbildade hälso- och sjukvårdsproffs.

Våra skötare är högt utbildade hälso- och sjukvårdsproffs som kan hjälpa till i många saker. Våra skötare utför bl.a. sårvård, minnesundersökningar, hörselundersökningar och undersökningar av blodcirkulationen i nedre extremiteterna (ABI-mätning) samt ger vaccinationer och rådgivning om livsstil. Beroende på verksamhetsställe har vi också specialutbildade skötare bl.a. för vård av diabetes, blodkärlssjukdomar och astma samt kroniskt obstruktiv lungsjukdom och för preventivrådgivning. Beroende på situationen har vi också gruppmottagning där en läkare är med.